Zm.: postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2011.39.428

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 marca 2011 r.
zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-4-2011

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. postanawia się, co następuje:

W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2011 r. nr 1130-3-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27. Piotr Jerzy ŻYWICKI - w Nidzicy".

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 15 marca 2011 r.