§ 2. - Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.32.567

Akt indywidualny
Wersja od: 27 lipca 2004 r.
§  2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 7 października 2003 r.