§ 2. - Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.7.152

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 marca 1998 r.
§  2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 czerwca 1995 r.