§ 1. - Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.7.152

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 marca 1998 r.
§  1.
W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1995 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski Nr 50, poz. 562) wprowadza się następującą zmianę:

poz. 44 otrzymuje brzmienie:

"44. Strutyńska-Karpińska Marta c. Pawła".