Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.7.152

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 marca 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 grudnia 1997 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

Rej. 93/95

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) postanawia się, co następuje:

W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1995 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski Nr 50, poz. 562) wprowadza się następującą zmianę:

poz. 44 otrzymuje brzmienie:

"44. Strutyńska-Karpińska Marta c. Pawła".

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 czerwca 1995 r.