§ 2. - Zm.: ogólne warunki dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. - M.P.1964.73.343 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: ogólne warunki dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1964.73.343

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 1964 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1964 r.