Zm.: obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich.

Monitor Polski

M.P.2013.1037

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 grudnia 2013 r.
zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. poz. 1022) uchyla się pkt 14.