Zm.: instrukcja z dnia 31 stycznia 1935 r. o postępowaniu przy odprawach celnych niektórych towarów.

Monitor Polski

M.P.1937.170.282

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 1937 r.