Zm.: instrukcja z dnia 20 września 1933 r. o sposobie wykonywania nadzoru nad wyrobem, obrotem i dobrocią preparatów organoterapeutycznych.

Monitor Polski

M.P.1935.266.333

Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1935 r.