Zm.: instrukcja o obrotach kas urzędów skarbowych za pośrednictwem Pocztowej Kasy Oszczędności.

Monitor Polski

M.P.1938.77.109

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 1938 r.