Zm.: instrukcja dla wojewódzkich władz administracji ogólnej w sprawie udzielania koncesyj na zakładanie aptek na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Monitor Polski

M.P.1939.94.211

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 1939 r.