§ 6. - Zlikwidowanie zaległości w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe wykonywane w okresie planu 6-letniego.

Monitor Polski

M.P.1957.9.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1957 r.
§  6.
Uproszczone rozliczenia częściowe przeprowadza się jak następuje:
1)
wartość elementów konstrukcyjnych i robót zakończonych do dnia 31 grudnia 1955 r. ustaloną w ostatniej fakturze przejściowej za ten okres uznaje się za ostateczną,
2)
elementy konstrukcyjne i roboty budowlano-montażowe kontynuowane po dniu 31 grudnia 1955 r. powinny być rozliczane według zasad fakturowania miesięcznego.