§ 4. - Zlikwidowanie zaległości w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe wykonywane w okresie planu 6-letniego.

Monitor Polski

M.P.1957.9.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1957 r.
§  4.
1.
Uproszczone rozliczenia całkowite dotyczą obiektów, których budowę rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 1955 r. i zakończono całkowicie do dnia 31 grudnia 1955 r.
2.
Uproszczone rozliczenia częściowe dotyczą elementów konstrukcyjnych lub robót budowlano-montażowych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1955 r. i zakończonych do dnia 31 grudnia 1955 r. w obiektach, których budowa jest kontynuowana po dniu 31 grudnia 1955 r.