§ 2. - Zlikwidowanie zaległości w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe wykonywane w okresie planu 6-letniego.

Monitor Polski

M.P.1957.9.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1957 r.
§  2.
Uproszczonymi rozliczeniami mogą być objęte roboty budowlano-montażowe rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1955 r., a dotychczas nie rozliczone.