§ 1. - Zlikwidowanie zaległości w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe wykonywane w okresie planu 6-letniego.

Monitor Polski

M.P.1957.9.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1957 r.
§  1.
Zezwala się na przeprowadzenie uproszczonych rozliczeń za roboty budowlano-montażowe pomiędzy przedsiębiorstwami wykonawstwa inwestycyjnego a zleceniodawcami państwowymi.