§ 4. - Zlecenie Inspekcji Zbożowej nadzoru nad środkami żywienia zwierząt.

Monitor Polski

M.P.1960.76.349

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1970 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.