Zjednoczenie Odzyskanych Ziem Śląska Cieszyńskiego z Rzecząpospolitą Polską.

Monitor Polski

M.P.1938.234.

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 października 1938 r.