§ 7. - Zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1959.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.
§  7.
1.
Zjednoczenia są tworzone w zasadzie jako wielobranżowe wojewódzkie zjednoczenia.
2.
W wyjątkowych przypadkach, na podstawie szczegółowych zasad ustalonych przez Ministra Handlu Wewnętrznego, może być tworzone w województwie więcej niż jedno zjednoczenie dla większej ilości przedsiębiorstw branżowo pokrewnych.
3.
Utworzenie zjednoczenia powinno być poprzedzone przeprowadzeniem pełnej analizy celowości zgrupowania w nim określonych przedsiębiorstw ze względu na ich aktualny zakres działalności, powiązania rynkowe i perspektywy rozwojowe.