§ 14. - Zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1959.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.
§  14.
Do czasu ustalenia odrębnych zasad płac pracownicy zjednoczeń otrzymują wynagrodzenia zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą nr 192 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w centralnych zarządach i zarządach (Monitor Polski Nr 33, poz. 412) oraz uchwałą nr 430 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w centralnych zarządach i zarządach na pracowników wojewódzkich i miejskich zarządów handlu miast liczących ponad 100.000 mieszkańców.