§ 6. - Zezwolenie na zawieranie i wykonywanie przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń umów ubezpieczenia renty w walucie wymienialnej.

Monitor Polski

M.P.1971.46.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1971 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.