§ 5. - Zezwolenie na zawieranie i wykonywanie przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń umów ubezpieczenia renty w walucie wymienialnej.

Monitor Polski

M.P.1971.46.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1971 r.
§  5.
Zezwala się PZU na zawieranie z agentami zagranicznymi umów o pośrednictwo w zawieraniu wymienionych w § 1 pkt 1 umów ubezpieczenia renty oraz na ustalanie w umowach pośrednictwa prowizji płatnej w dolarach USA lub w innych walutach wymienialnych od składek przekazanych na rachunek PZU.