§ 3. - Zezwolenie na zawieranie i wykonywanie przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń umów ubezpieczenia renty w walucie wymienialnej.

Monitor Polski

M.P.1971.46.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1971 r.
§  3.
1.
Zezwala się PZU na otwarcie i prowadzenie w Narodowym Banku Polskim rachunku oprocentowanego w dolarach USA.
2.
Rachunek ten zasilany będzie wpłatami, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, i obciążany wypłatami określonymi w § 2 ust. 3 pkt 2 oraz wypłatami prowizji, o których mowa w § 5.
3.
Oprocentowanie tego rachunku ustala się w wysokości obowiązującej dla rezerw technicznych ubezpieczeń życiowych i rentowych PZU.