§ 7. - Zezwolenie na zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej.

Monitor Polski

M.P.1969.52.415

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1969 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.