§ 12. - Zezwolenie na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1970.11.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1974 r.
§  12.
Rachunki otwarte na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej (Monitor Polski Nr 70, poz. 343) prowadzi się według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu jako oprocentowane rachunki walutowe "A" krajowców dewizowych.