§ 9. - Zezwolenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie... - M.P.1975.28.174 - OpenLEX

§ 9. - Zezwolenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1975.28.174

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1975 r.
§  9.
Wpłaty na rachunki walutowe "A" kwot z innych tytułów niż wymienione w § 2 oraz wypłaty z rachunków walutowych "A" i "B" na cele inne lub na warunkach innych niż wymienione w § 6, 7 i 8 ust. 1 pkt 2 mogą być dokonywane po uzyskaniu osobnego zezwolenia dewizowego.