§ 3. - Zezwolenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie... - M.P.1975.28.174 - OpenLEX

§ 3. - Zezwolenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1975.28.174

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1975 r.
§  3.
Na rachunki walutowe "B" mogą być przyjmowane zagraniczne środki płatnicze bez potrzeby udowodnienia bankowi tytułu wejścia w ich posiadanie.