§ 13. - Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Monitor Polski

M.P.2022.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
§  13. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.