§ 1. - Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Monitor Polski

M.P.2022.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
§  1. 
1. 
Tworzy się Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.