§ 2. - Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1964 r.

Monitor Polski

M.P.1964.8.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.
§  2.
1.
Przedsiębiorstwa obowiązane są oferować do zakupu wytworzone przez siebie ponad plan roczny artykuły wymienione w części A wykazu pod lp. 1, 3-9 oraz 17-19, a w części B wykazu pod lp. 1, 3-8 oraz 11-13 jednostkom wymienionym w wykazie lub przez nie wskazanym.
2.
Przedsiębiorstwa rozporządzają pozostałymi artykułami wytworzonymi przez siebie ponad plan roczny, wymienionymi w wykazie, w sposób następujący:
1)
50% artykułu wymienionego w części A pod lp. 2 oraz w części B wykazu pod lp. 2 powinny zaoferować do zakupu jednostkom wymienionym w wykazie lub przez nie wskazanym,
2)
50% artykułu wymienionego w części A pod lp. 2 oraz w części B wykazu pod lp. 2 mogą zbywać dowolnie wybranym jednostkom gospodarki uspołecznionej lub bezpośrednim odbiorcom,
3)
artykuły wymienione w części A wykazu pod lp. 10-16 oraz w części B wykazu pod lp. 9 i 10 mogą zbywać dowolnie wybranym jednostkom gospodarki uspołecznionej lub bezpośrednim odbiorcom.