§ 1. - Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1964 r.

Monitor Polski

M.P.1964.8.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.
§  1.
1.
Państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy obowiązane są wytwarzane przez siebie w ramach planu artykuły wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia oferować do zakupu jednostkom w tym wykazie wymienionym lub przez nie wskazanym.
2.
Ilekroć jest mowa w zarządzeniu o przedsiębiorstwach, rozumie się przez to państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy.