§ 6. - Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1957 r.

Monitor Polski

M.P.1957.66.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1957 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.