§ 4. - Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1957 r.

Monitor Polski

M.P.1957.66.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1957 r.
§  4.
Przepisów §§ 1-3 nie stosuje się do produkcji pozaplanowej, której zbyt uregulowany jest uchwałą nr 719 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie dodatkowych środków do popierania i rozwoju produkcji ubocznej materiałów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 100, poz. 1154).