§ 3. - Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1957 r.

Monitor Polski

M.P.1957.66.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1957 r.
§  3.
W razie gdy jednostka nadrzędna stwierdzi, że plan kwartalny ustalony został przez przedsiębiorstwo we właściwej wysokości, przepisy § 2 lit. b) i c) stosuje się do produktów wytworzonych ponad plan kwartalny.