§ 2. - Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1957 r.

Monitor Polski

M.P.1957.66.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1957 r.
§  2.
Przedsiębiorstwa rozporządzają artykułami wymienionymi w wykazie a wytworzonymi ponad plan roczny w sposób następujący:
a)
50% artykułów wymienionych w wykazie powinny zaoferować do zakupu jednostkom wymienionym w wykazie lub przez nie wskazanym,
b)
50% artykułów wymienionych w części A wykazu pod lp. 1-5 i w części B wykazu oraz 20% artykułów wymienionych w części A wykazu pod lp. 6-10 przedsiębiorstwo może zbywać dowolnie wybranym jednostkom gospodarki uspołecznionej lub bezpośrednim odbiorcom,
c)
30% artykułów wymienionych w części A wykazu pod lp. 6-10 przedsiębiorstwo powinno zaoferować prezydium powiatowej (dzielnicowej, miasta stanowiącego powiat) rady narodowej lub jednostce przez nią wskazanej.