Monitor Polski

M.P.1989.22.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 1989 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 16 czerwca 1989 r.
o zawieszeniu stosowania przepisów § 13, 14, 15 i 17 Regulaminu miejscowej służby telefonicznej (V Tf-4) z dnia 22 sierpnia 1974 r. (zmiana z dnia 7 marca 1985 r., nr TLM 51010).

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 22, poz. 98, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178), w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 1989 r., sygn. akt U 15/88, ogłaszam, że z dniem 7 czerwca 1989 r. - do czasu wykonania powołanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - zawiesza się stosowanie przepisów § 13, 14, 15 i 17 Regulaminu miejscowej służby telefonicznej (V Tf-4) z dnia 22 sierpnia 1974 r., zmienionego w dniu 7 marca 1985 r. (nr TLM 51010).
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski".