Monitor Polski

M.P.2017.544

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2017 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.