Zatwierdzenie wysokości opłaty na Rzecz Warszawskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1938 r. do dnia 31 marca 1939 r.

Monitor Polski

M.P.1938.83.122

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.