Zatwierdzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy na rzecz realizacji projektu gazociągu łączącego polski i słowacki system przesyłowy, podpisanej w Bratysławie dnia 22 listopada 2013 r.

Monitor Polski

M.P.2014.522

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2014 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy na rzecz realizacji projektu gazociągu łączącego polski i słowacki system przesyłowy, podpisanej w Bratysławie dnia 22 listopada 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 lutego 2014 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy na rzecz realizacji projektu gazociągu łączącego polski i słowacki system przesyłowy, podpisaną w Bratysławie dnia 22 listopada 2013 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 umowy zostały dokonane przewidziane w niniejszym artykule notyfikacje. Umowa weszła w życie dnia 18 kwietnia 2014 r.