Zatwierdzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w dziedzinie transportu morskiego,... - M.P.2004.37.653 - OpenLEX

Zatwierdzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w dziedzinie transportu morskiego, podpisanej w Tunisie dnia 4 października 2002 r.

Monitor Polski

M.P.2004.37.653

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 września 2004 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 sierpnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w dziedzinie transportu morskiego, podpisanej w Tunisie dnia 4 października 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 17 lipca 2003 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w dziedzinie transportu morskiego, podpisaną w Tunisie dnia 4 października 2002 r.
Zgodnie z art. 19 umowy, weszła ona w życie w dniu 9 czerwca 2004 r.