Zatwierdzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach... - M.P.2004.23.401 - OpenLEX

Zatwierdzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

Monitor Polski

M.P.2004.23.401

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2004 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 27 października 2003 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzoną w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
Zgodnie z art. 17 umowy weszła ona w życie w dniu 4 kwietnia 2004 r.