Zatwierdzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 28 czerwca 1996 r.

Monitor Polski

M.P.2001.46.762

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2001 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 września 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 28 czerwca 1996 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 4 lipca 1997 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzoną w Warszawie dnia 28 czerwca 1996 r.
Zgodnie z artykułem 17 umowy weszła ona w życie w dniu 2 marca 2000 r.