Zatwierdzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.

Monitor Polski

M.P.2006.59.629

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2006 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) dnia 25 sierpnia 2005 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej, sporządzoną w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.
Zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 umowy weszła ona w życie dnia 4 maja 2006 r.