Zatwierdzenie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

Monitor Polski

M.P.2003.4.47

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 2003 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 lutego 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zatwierdziła w dniu 26 stycznia 1978 r. Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzoną w Ankarze dnia 9 września 1977 r.
Zgodnie z art. 19 umowy weszła ona w życie w dniu 29 marca 1978 r.