Zatwierdzenie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

Monitor Polski

M.P.2003.4.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 2003 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 lutego 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zatwierdziła w dniu 19 lutego 1970 r. Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzoną w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.
Zgodnie z art. 20 umowy weszła ona w życie w dniu 2 lipca 1970 r.