Monitor Polski

M.P.1964.86.404

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 grudnia 1964 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 12 grudnia 1964 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1963 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1963 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.

1. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zatwierdza sprawozdanie Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1963 r.
2. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zatwierdza sprawozdanie Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1963 r.
3. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - zgodnie z wnioskiem Najwyższej Izby Kontroli - udziela Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1963 r.