Zatwierdzenie sprawozdania Rządu z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego w 1960 r. i sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1960 r. oraz udzielenie Rządowi absolutorium za ten okres.

Monitor Polski

M.P.1962.7.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 stycznia 1962 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 22 grudnia 1961 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego w 1960 r. i sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1960 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.

1.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zatwierdza sprawozdanie Rządu z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego w 1960 r.
2.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zatwierdza sprawozdanie Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1960 r.
3.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – zgodnie z wnioskiem Najwyższej Izby Kontroli – udziela Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia 1960 r. do 31 grudnia 1960 r.