Zatwierdzenie sprawozdań Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1985 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1985 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1985, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1985 r., z wykonania planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1985 r. oraz udzielenie Rządowi absolutorium.

Monitor Polski

M.P.1986.22.153

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 lipca 1986 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 17 lipca 1986 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1985 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1985 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1985, z wykonania planu centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1985 r., z wykonania planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1985 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.

1.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zatwierdza:
-
sprawozdanie Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1985 r.,
-
sprawozdanie z wykonania planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1985 r.,
-
bilans płatniczy PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1985,
-
sprawozdanie z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1985 r.,
-
sprawozdanie z wykonania planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1985 r.
2.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej udziela Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1985 r.