Zatwierdzenie Rocznej umowy finansowej na rok 2002 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzonej w Brukseli dnia 3 kwietnia 2003 r.

Monitor Polski

M.P.2003.39.576

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2003 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Rocznej umowy finansowej na rok 2002 między Rzecząpospolitą Polską a Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce, sporządzonej w Brukseli dnia 3 kwietnia 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824), Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 14 lutego 2003 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej "Roczną umową finansową dotyczącą Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w Polsce". Umowa została sporządzona w Brukseli, dnia 3 kwietnia 2003 r.
Zgodnie z art. 5 umowa weszła w życie w dniu 14 kwietnia 2003 r.