Zatwierdzenie orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla kopalń węgla w województwach kieleckiem i krakowskiem z dnia 6 marca 1936 r.

Monitor Polski

M.P.1936.73.144

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1936 r.