Zatwierdzenie norm szacunkowych do ustalania w obowiązkowym ubezpieczeniu sum ubezpieczenia mienia ruchomego i ziemiopłodów dla indywidualnych gospodarstw rolnych, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Monitor Polski

M.P.1961.4.27

Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1961 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 stycznia 1961 r.
o zatwierdzeniu norm szacunkowych do ustalania w obowiązkowym ubezpieczeniu sum ubezpieczenia mienia ruchomego i ziemiopłodów dla indywidualnych gospodarstw rolnych, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Na podstawie § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych (Dz. U. Nr 14, poz. 59) oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi (Dz. U. Nr 57, poz. 262) podaje się do wiadomości, że decyzjami z dnia 20 września 1960 r. Nr BP/RMU. 265/60 i z dnia 20 września 1960 r. Nr BP/RMU. 191/60 zostały zatwierdzone:
1)
normy szacunkowe do ustalania w obowiązkowym ubezpieczeniu sum ubezpieczenia mienia ruchomego i ziemiopłodów dla indywidualnych gospodarstw rolnych oraz sum ubezpieczenia mienia ruchomego dla członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych;
2)
normy szacunkowe do ustalania w obowiązkowym ubezpieczeniu sum ubezpieczenia mienia ruchomego i ziemiopłodów dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Powyższe normy weszły w życie z dniem 1 stycznia 1961 r.

Osoby zainteresowane mają prawo przeglądania tych norm w biurach inspektoratów powiatowych Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.